Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 31-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 31-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Бургас, област Бургас, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Бургас с вх. № НР-102 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на секретаря на РИК.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за България" и ПП „ДПС"

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Тодорова Стоянова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ненчо Недялков Драгнев

 

СЕКРЕТАР:

Михаил Димитров Хаджиянев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Григоров Кръстанов

 

 

Румяна Ивайлова Цветкова

 

 

Наталия Здравкова Минкова

 

 

Симеон Руменов Илиев

 

 

Пламена Танева Троева

 

 

Иван Евгениев Илиев

 

 

Силвия Полихронова Божинова

 

 

Тинка Асенова Желязкова

 

 

Константин Банов Костов

 

 

Тодор Байчев Байчев

 

 

Севим Неджатиева Ахмедова

 

 

Имухан Самин Хюсеин

 

 

Виждан Насуф Аслан

 

 

Григорий Иванов Жеков

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:00 часа

Всички решения