Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 150-НР/04.02.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 150-НР
София, 04.02.2013

ОТНОСНО: жалба от Явор Куюмджиев – упълномощен представител на инициативния комитет от граждани, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпила е жалба по електронната поща на ЦИК с вх. № 10 от 27 януари 2013 г. от Явор Куюмджиев - упълномощен представител на инициативния комитет от граждани, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г. В жалбата се твърди, че в предаванията, излъчени по БНР, бТВ и Нова телевизия във времето от 8,30 ч. до 9,30 ч. на 27 януари 2013 г. се е извършвала агитация „против" във връзка с провеждащия се в този ден национален референдум.

В това производство ЦИК разглежда жалбата само в частта й, касаеща Нова телевизия. Централната избирателна комисия изиска незабавно от Нова телевизия запис на предаването, излъчено в посочения в жалбата ден и времеви период. Той бе получен в ЦИК на 31 януари 2013 г. След преглед на записа се установи, че се касае за предаването „Отговорът за АЕЦ", посветено на провеждащия се референдум. В предаването двама водещи - журналисти от Нова телевизия, и трима участници са обсъждали различни въпроси, свързани с националния референдум: избирателната активност, причините и мотивите на хората да гласуват, качеството и съдържанието на информационно-разяснителната кампания и др. Направени били директни включвания от избирателни секции, излъчен бил и репортаж за състоялите се в България до този момент референдуми. Всичко това, вкл. обсъжданията в студиото на предаването, представлява позволена и неутрална журналистическа дейност, която не касае отговорите на поставения с референдума въпрос, и не представлява агитация в полза на някоя от двете тези.

Предвид гореизложеното и на основание § 2 ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВИ нарушение по чл. 133, ал. 5 от Изборния кодекс в предаването на Нова телевизия „Отговорът за АЕЦ", излъчено на 27 януари 2013 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.02.2013 в 17:52 часа

Всички решения