Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 38-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 38-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Враца, област Враца, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № НР-70 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, тъй като за мястото на заместник-председателя има постъпили предложения от ПП „ГЕРБ" и от „Синята коалиция", в чието писмено предложение, което се поддържа на консултациите, са посочени трима кандидати, без да бъдат изведени предпочитания за един от тях. Също така за мястото на секретаря са постъпили предложения от „Коалиция за България", ПП „ДПС" и ПП „АТАКА", като с писмените предложения от „Коалиция за България" и ПП „ДПС" се предлагат по трима членове.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Враца, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Йорданова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветомир Кирилов Кръстев

 

СЕКРЕТАР:

Момчил Тошков Петров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Лилия Цолова Василева

 

 

Петя Петкова Стефанова

 

 

Силвия Бориславова Цекова

 

 

Ирена Венциславова Илиева-Тодорова

 

 

Маргарит Марков Маждраков

 

 

Албена Георгиева Топашка

 

 

Малинка Георгиева Михайлова

 

 

Борислав Константинов Банчев

 

 

Емил Петков Нинов

 

 

Владимир Петров Симеонов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:07 часа

Всички решения