Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 85-НР/14.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 85-НР
София, 14.12.2012

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 26, ал. 1, т. 7, чл. 34 и 37 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства,  за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително за предаването на книжата от националния референдум, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

 

Председател:

32,00 лева

Секретар:

30,00 лева

Член:

28,00 лева

 

2. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2012 в 21:14 часа

Всички решения