Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 96-НР/27.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 96-НР
София, 27.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Сливен, област Сливен, за националния референдум на 27 януари 2012 г.

Постъпило е предложение с вх. № НР-291/15.12.2012 г. от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „АТАКА". Предлага се на мястото на Християна Йорданова Йорданова - член на РИК, да бъде назначена Адриана Иванова Мановска. Към предложението е приложена молба за освобождаване от Християна Йорданова Йорданова. Към предложението на областния управител на област Сливен има приложени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Адриана Иванова Мановска.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка  с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Сливен, Християна Йорданова Йорданова, ЕГН ... и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Сливен, Адриана Иванова Мановска, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.12.2012 в 23:04 часа

Всички решения