Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 80-НР/12.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 80-НР
София, 12.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия – Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е придружително писмо с вх. № НР-214 от 10.12.2012 г. от РИК - Благоевград, със заявление от Вероника Красимирова Иванова - член на РИК - Благоевград, с което моли да бъде освободена от длъжността член на РИК - Благоевград. Към писмото е приложено и предложение от Даниела Владимирова Савеклиева - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, на мястото на Вероника Красимирова Иванова за член на РИК да бъде назначена Мария Георгиева Мудева.

В преписката изпратена от областния управител на област Благоевград с вх. № НР-52/21.11.2011 г. се намира декларация по чл. 16, ал. 2 от Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Георгиева Мудева.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Благоевград, Вероника Красимирова Иванова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Благоевград, Мария Георгиева Мудева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.12.2012 в 19:57 часа

Всички решения