Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 114-НР/16.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 114-НР
София, 16.01.2013

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г. и поправки на технически грешки в Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпили са предложения от МВнР вх. № НР-516 от 15.01.2013 г. за промяна и попълване състава на назначените с Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК състави на СИК в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, ведно с предложения, и писмо с вх. № НР-539 от 16.01.2013 г. за поправка на допуснати технически грешки в Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. в СИК № 320200002 и СИК № 322300023.

Постъпилите предложения от МВнР са в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъдат уважени.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 2 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

І. ОСВОБОЖДАВА следните лица от съставите на СИК, назначени с Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. на ЦИК от:

1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена- Радослав Гошев Гошев, ЕГН ..., като член.

2. Секционна избирателна комисия № 320200002, Азербайджан, Баку - Светлин Райчев Милчев, ЕГН ..., като секретар.

3. Секционна избирателна комисия № 320300003, Аржентина, Буенос Айрес - Ружка Митева Николова, ЕГН ..., като секретар.

4. Секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия, Брюксел - Валери Кирилов Веселинов, ЕГН ..., като член.

5. Секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и Херцеговина, Сараево - Антон Румянов Георгиев, ЕГН ..., като секретар.

6. Секционна избирателна комисия № 320600006, Великобритания, Лондон - Боряна Илиева Стойнова, ЕГН ..., като член, Димитър Здравков Пампулов, ЕГН ..., като член.

7. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания, Копенхаген - Стефан Стойков Стойков, ЕГН ..., като секретар, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ..., като член.

8. Секционна избирателна комисия № 320900009, Ирландия, Дъблин - Симона Бориславова Драгулева, ЕГН ..., като председател, Росен Стоянов Стоичков, ЕГН ..., като секретар.

9. Секционна избирателна комисия № 321100011, Испания, Валенсия - Петя Стоянова Савова, ЕГН ..., като секретар.

10. Секционна избирателна комисия № 321300013, Канада, Отава - Десислава Иванова Атанасова, ЕГН ..., като председател, Максим Иванов Марков, ЕГН ..., като член.

11. Секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър, Никозия - Лиляна Димчева Димова, ЕГН ..., като секретар.

12. Секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан, Бейрут- Красимир Йорданов Драгнев, ЕГН ..., като член.

13. Секционна избирателна комисия № 322100021, Молдова, Кишинев - Яна Василевна Цветкова-Александряну, ЕГН ..., като член.

14. Секционна избирателна комисия № 322200022, Нидерландия, Хага - Росица Петкова Христова, ЕГН ..., като член.

15. Секционна избирателна комисия № 322500025, Полша, Варшава - Милена Пенчева Чакърова, ЕГН ..., като секретар.

16. Секционна избирателна комисия № 322600026, Португалия, Лисабон - Недялко Христов Петков, ЕГН ..., като секретар.

17. Секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна, Киев - Маринела Георгиева Атанасова, ЕГН ..., като секретар.

18. Секционна избирателна комисия № 323900039, Германия, Франкфурт на Майн - Пламен Владимиров Бакалов, ЕГН ..., като член.

19. Секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка република, Прага - Кремена Димитрова Сханелцова, ЕГН ..., като секретар.

20. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция, Стокхолм - Татяна Валериева Петрова, ЕГН ..., като секретар.

 

ІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г., както следва:

1. В т. 11 секционна избирателна комисия № 321000011, Испания, Валенсия, вместо № 321100011 да се чете „№ 321000011".

2. В т. 14 секционна избирателна комисия № 321300014 - Канада, Торонто, вместо № 321400014 да се чете „№ 321300014".

3. В т. 29 секционна избирателна комисия № 322800029 - Русия, Санкт Петербург, вместо № 322900029 да се чете „№ 322800029".

4. В т. 31 секционна избирателна комисия № 323000031 - САЩ, Лос Анжелис, вместо № 323100031 да се чете „№ 323000031".

5. В т. 32 секционна избирателна комисия № 323000032 - САЩ, Ню Йорк, вместо № 323200032 да се чете „№ 323000032".

6. В т. 33 секционна избирателна комисия № 323000033 - САЩ, Чикаго, вместо № 323300033 да се чете „№ 323000033".

7. В т. 35 секционна избирателна комисия № 323400035 - Турция, Бурса, вместо № 323500035 да се чете „№ 323400035".

8. В т. 38 секционна избирателна комисия № 323700038 - ФР Германия, Мюнхен, вместо № 323800038 да се чете „№ 323700038".

9. В т. 39 секционна избирателна комисия № 323700039 - ФР Германия, Франкфурт на Майн, вместо № 323900039 да се чете „№ 323700039".

10. Личното име на назначения за председател на СИК № 320200002, Азербайджан, Баку, Ясен Руменов Томов, ЕГН ..., вместо „Асен" да се чете „Ясен".

11. Фамилното име на назначената за председател на СИК № 321000010, Испания, Мадрид, Боряна Славова Янева, ЕГН ..., вместо „Янчева" да се чете „Янева".

12. Имената на секретаря на СИК № 323500035, Турция, Бурса, Доротея Христова Бобчева, ЕГН ..., вместо „Доротея Бобочева" да се четат „Доротея Христова Бобчева".

 

ІІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена- Екатерина Васкова Петрова, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 320200002, Азербайджан, Баку - Златка Цветанова Чардакова, ЕГН ..., за секретар; Атанаска Кънчева Костадинова, ЕГН ..., за член; . Росица Христова Милчева, ЕГН ..., за член; и Асен Петров Янчев, ЕГН ..., за член.

3. В секционна избирателна комисия № 320300003, Аржентина, Буенос Айрес - Иван Дамянов Цанков, ЕГН ..., за секретар; Дончо Русев Димитров, ЕГН ..., за член; Росица Димитрова Стоянова, ЕГН ...; Ружка Митева Николова, ЕГН ..., за член.

4. В секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия, Брюксел - Едуард Томов Асенов, ЕГН ..., за член.

5. В секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и Херцеговина, Сараево -Цветелина Иванова Георгиева, ЕГН ..., за секретар; Венцислав Дончев Стоянов, ЕГН ..., за член; Светлана Иванова Павлова, ЕГН ..., за член; и Илиян Валентинов Николов, ЕГН ..., за член.

6. В секционна избирателна комисия № 320600006, Великобритания, Лондон - Десислава Христова Христова, ЕГН ..., за член; и Стоян Светославов Славчев, ЕГН ..., за член.

7. В секционна избирателна комисия № 320700007, Гърция, Солун - Диляна Цветанова Джуровенска-Фрагопулу, ЕГН ..., за член; Янко Димитров Димитров, ЕГН ..., за член; и Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., за член.

8. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания, Копенхаген - Стефан Стойков Стойков, ЕГН ..., за председател; Любомир Руменов Цветков, ЕГН ..., за секретар; Йоханес Рупен Крикорян, ЕГН ..., за член; Надя Иванова Белчева, ЕГН ..., за член; и Елена Тодорова Станчева, ЕГН ..., за член.

9. В секционна избирателна комисия № 320900009, Ирландия, Дъблин - Борислав Георгиев Найденов, ЕГН ..., за председател; Венцислава Милчова Любенова, ЕГН ..., за секретар; Симона Бориславова Драгулева, ЕГН ..., за член; Росен Стоянов Стоичков, ЕГН ..., за член; и Райна Илиева Аргирова, ЕГН ..., за член.

10. Секционна избирателна комисия № 321000010, Испания, Мадрид - Татяна Кирилова Дончева, ЕГН ..., за член; Фиданка Илиева Тонева, ЕГН ..., за член; и Раймонд Николов Сапарев, ЕГН ..., за член.

11. В секционна избирателна комисия № 321000011, Испания, Валенсия - Нина Любенова Руменова, ЕГН ..., за секретар; Петя Стоянова Савова, ЕГН ..., за член; и Красимир Николаев Петков, ЕГН ..., за член.

12. В секционна избирателна комисия № 321200012, Италия, Рим - Борислава Бориславова Чакринова, ЕГН ..., за член; Борис Василев Кацамунски, ЕГН ..., за член; и Христиана Здравкова Макрова, ЕГН ..., за член.

13. В секционна избирателна комисия № 321300013, Канада, Отава - Даниела Стоянова Йовева-Славчева, ЕГН ..., за председател; Десислава Иванова Атанасова, ЕГН ..., за секретар; Антония Тодорова Панделиева, ЕГН ..., за член; Надежда Николаева Цолова, ЕГН ..., за член; и Петя Маринова Милева, ЕГН ..., за член.

14. В секционна избирателна комисия № 321300014, Канада, Торонто - Розмари Константин Де Мео, ЕГН ..., за член; Николай Георгиев Паскалев, ЕГН ..., за член; и Павлик Пръвчев Костадинов, ЕГН ..., за член.

15. В секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър, Никозия - Петранка Петкова Батанова, ЕГН ..., за секретар; Слава Калинова Павлова, ЕГН ..., за член; Юлия Георгиева Бациева, ЕГН ..., за член; и Веселка Луканова Прокопиева, ЕГН ..., за член.

16. В секционна избирателна комисия № 321600016, Корея, Сеул - Радостина Любомирова Николова, ЕГН ..., за член; Любомира Танева Пенева, ЕГН ..., за член; и Габриева Мариова Терзийска, ЕГН ..., за член.

17. В секционна избирателна комисия № 321700017, Косово, Прищина - Светослав Христов Костадинов, ЕГН ..., за член; Ирина Лазарова Младенова, ЕГН ..., за член; и Димитрина Маринова Петрова, ЕГН ..., за член.

18. В секционна избирателна комисия № 321800018, Кувейт, Кувейт - Цанка Василева Балъкова, ЕГН ..., за член; Снежана Стефанова Желязкова, ЕГН ..., за член; и Ани Христова Епитропова, ЕГН ..., за член.

19. В секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан, Бейрут - Красимир Йорданов Драгнев, ЕГН ..., за секретар; Страхил Николаев Кръстанов, ЕГН ..., за член; Николай Банов Жеков, ЕГН ..., за член; и Теодор Геров Кръстев, ЕГН ..., за член.

20. В секционна избирателна комисия № 322000020, Мароко, Рабат - Евгени Георгиев Васев, ЕГН ..., за член; Павлина Боянова Манова,ЕГН ..., за член; и Теодор Андрей Шевалей, ЕГН ..., за член.

21. В секционна избирателна комисия № 322100021, Молдова, Кишинев - Яна Василевна Цветкова-Александряну, ЕГН ..., за секретар; Александър Иванов Боримечков, ЕГН ..., за член; Надежда Василевна Кара, ЕГН ..., за член; и Никола Борисов Караиванов, ЕГН ..., за член.

22. В секционна избирателна комисия № 322200022, Нидерландия, Хага -Светла Людмилова Йосифова, ЕГН ..., за член.

23. В секционна избирателна комисия № 322300023, Норвегия, Осло - Илка Цветанова Ценкова-Димитрова, ЕГН ..., за член; Николай Кънчев Николов, ЕГН ..., за член, и Митко Георгиев Манолов, ЕГН ..., за член.

24. В секционна избирателна комисия № 322400024, ОАЕ, Дубай - Спаска Георгиева Генчева, ЕГН ..., за член; Теменужка Димитрова Азманска, ЕГН ..., за член; и Димо Стефанов Вълев, ЕГН ..., за член.

25. В секционна избирателна комисия № 322500025, Полша, Варшава - Иван Емилиянов Иванов, ЕГН ..., за секретар; Демир Нуриев Алиев, ЕГН ..., за член; Асен Немиш Ибрям, ЕГН ..., за член; и Нели Борисова Божкова, ЕГН ..., за член.

26. В секционна избирателна комисия № 322600026, Португалия, Лисабон - Румяна Юлиянова Давидова, ЕГН ..., за секретар; Албена Костадинова Борисова, ЕГН ..., за член; Диана Александрова Христова, ЕГН ..., за член; и Ралица Ангелова Димитрова, ЕГН ..., за член.

27. В секционна избирателна комисия № 322700027, Македония, Скопие - Павлинка Бонева Атанасова, ЕГН ..., за член; Ангел Димитров Банджов, ЕГН ..., за член; и Иван Тихомиров Тихов, ЕГН ..., за член.

28. В секционна избирателна комисия № 322800028, Русия, Москва - Василка Петрова Кехайова, ЕГН ..., за член; и Димитър Георгиев Заяков, ЕГН ..., за член.

29. В секционна избирателна комисия № 322800029, Русия, Санкт Петербург - Любомир Дочев Христов, ЕГН ..., за член; Радостина Стоянова Стоянова, ЕГН ..., за член; и Елена Любенова Брюсова, ЕГН ..., за член.

30. В секционна избирателна комисия № 323000030, САЩ, Вашингтон - Христо Христов Лазаров, ЕГН ..., за член; Любомира Димитрова Георгиева, ЕГН ..., за член; и Петър Георгиев Крайчев, ЕГН ..., за член.

31. В секционна избирателна комисия № 323000031, САЩ, Лос Анжелис - Марин Желязков Димитров, ЕГН ..., за член; Цветан Христов Бояджиев, ЕГН ..., за член; и Вера Лазарова Анчева, ЕГН ..., за член.

32. В секционна избирателна комисия № 323000032, САЩ, Ню Йорк - Илиана Иванова Горова, ЕГН ..., за член; Маргарита Димитрова Маркова, ЕГН ..., за член; и Даниела Ивайлова Пондева, ЕГН ..., за член.

33. В секционна избирателна комисия № 323000033, САЩ, Чикаго - Калинка Янчева Томова, ЕГН ..., за член; Добри Христов Карабонев, ЕГН ..., за член; Боянка Маркова Кунева-Иванова, ЕГН ..., за член.

34. В секционна избирателна комисия № 323400034, Турция, Анкара - Севда Томова Огнянова, ЕГН ..., за член.

35. В секционна избирателна комисия № 323400035, Турция, Бурса - Гюлшен Мехмед Реджеб, ЕГН ..., за член.

36. В секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна, Киев - Емилия Искренова Пеникова, ЕГН ..., за секретар; Маринела Георгиева Атанасова, ЕГН ..., за член; Павел Танев Страхилов, ЕГН ..., за член; и Бойка Младенова Веселинска, ЕГН ..., за член.

37. В секционна избирателна комисия № 323700037, ФР Германия, Берлин - Веселин Веселинов Попов, ЕГН ..., за член.

38. В секционна избирателна комисия № 323700038, ФР Германия, Мюнхен - Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ..., за член.

39. В секционна избирателна комисия № 323700039, ФР Германия, Франкфурт на Майн - Надежда Георгиева Бюсе, ЕГН ..., за член.

40. В секционна избирателна комисия № 324100041, Хърватия, Загреб - Диана Николаева Гласнова, ЕГН ..., за член; Ани Иванова Цонева, ЕГН ..., за член; и Калин Василев Лазаров, ЕГН ..., за член.

41. В секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка република, Прага - Ели Стайкова Мандажиева, ЕГН ..., за секретар; Кремена Димитрова Сханелцова, ЕГН ..., за член; Еленко Стоянов Начев, ЕГН ..., за член; и Володя Стоянов Гоцев, за член.

42. В секционна избирателна комисия № 324300043, Швейцария, Берн - Анета Емилова Груйчева-Христова, ЕГН ..., за член; Татяна Милчева Пенева, ЕГН ..., за член; и Диана Красимирова Гигова-Брун, ЕГН ..., за член.

43. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция, Стокхолм - Светла Николова Йотова, ЕГН ..., за секретар; Татяна Валериева Петрова, ЕГН ..., за член; Христо Стефанов Тодоров, ЕГН ..., за член; Галатея Кирилова Коликова, ЕГН ..., за член.

 

ІV. Съставите на секционните избирателни комисии в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г., назначени с Решение № 109-НР от 14 януари 2013 г. и настоящото решение, са както следва:

1. Секционна избирателна комисия № 320100001, Австрия, Виена - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Валериева Кирилова
СЕКРЕТАР: Александра Алексиева Йолова
ЧЛЕНОВЕ: Велислава Владимирова Петкова
Милена Стефанова Узунова
Екатерина Васкова Петрова

 

2. Секционна избирателна комисия № 320200002, Азербайджан, Баку- 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ясен Руменов Томов
СЕКРЕТАР: Златка Цветанова Чардакова
ЧЛЕНОВЕ: Атанаска Кънчева Костадинова
Росица Христова Милчева
Асен Петров Янчев

 

3. Секционна избирателна комисия № 320300003, Аржентина, Буенос Айрес - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Михайлов Михайлов
СЕКРЕТАР: Иван Дамянов Цанков
ЧЛЕНОВЕ: Ружка Митева Николова
Дончо Русев Димитров
Росица Димитрова Стоянова

 

4. Секционна избирателна комисия № 320400004, Белгия, Брюксел - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Недялкова Станева
СЕКРЕТАР: Екатерина Светославова Дочева
ЧЛЕНОВЕ: Иван Николаев Генчев
Руслан Вадилев Стоянов
Едуард Томов Асенов

 

5. Секционна избирателна комисия № 320500005, Босна и Херцеговина, Сараево - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Георгиев Стратиев
СЕКРЕТАР: Цветелина Иванова Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Дончев Стоянов
Светлана Иванова Павлова
Илиян Валентинов Николов

 

6. Секционна избирателна комисия № 320600006, Великобритания, Лондон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислав Венциславов Диков
СЕКРЕТАР: Станислава Радославова Куновска
ЧЛЕНОВЕ: Петър Валентинов Бачев
Десислава Христова Христова
Стоян Светославов Славчев

 

7. Секционна избирателна комисия № 320700007, Гърция, Солун - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Велизарова Кафеджийска
СЕКРЕТАР: Пантелей Мирчев Спасов
ЧЛЕНОВЕ: Диляна Цветанова Джуровенска-Фрагопулу
Янко Димитров Димитров
Ася Василева Борисова-Мераки

 

8. Секционна избирателна комисия № 320800008, Дания, Копенхаген - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Стойков Стойков
СЕКРЕТАР: Любомир Руменов Цветков
ЧЛЕНОВЕ: Йоханес Рупен Крикорян
Надя Иванова Белчева
Елена Тодорова Станчева

 

9. Секционна избирателна комисия № 320900009, Ирландия, Дъблин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Георгиев Найденов
СЕКРЕТАР: Венцислава Милчова Любенова
ЧЛЕНОВЕ: Симона Бориславова Драгулева
Росен Стоянов Стоичков
Райна Илиева Аргирова

 

10. Секционна избирателна комисия № 321000010, Испания, Мадрид - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Славова Янева
СЕКРЕТАР: Нели Николова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Кирилова Дончева
Фиданка Илиева Тонева
Раймонд Николов Сапарев

 

11. Секционна избирателна комисия № 321000011, Испания, Валенсия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Георгиева Станимирова
СЕКРЕТАР: Нина Любенова Руменова
ЧЛЕНОВЕ: Петър Марков Петров
Петя Стоянова Савова
Красимир Николаев Петков

 

12. Секционна избирателна комисия № 321200012, Италия, Рим - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Атанасова Димитрова
СЕКРЕТАР: Даниела Атанасова Василева
ЧЛЕНОВЕ: Борислава Бориславова Чакринова
Борис Василев Кацамунски
Христиана Здравкова Макрова

 

13. Секционна избирателна комисия № 321300013, Канада, Отава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Стоянова Йовева-Славчева
СЕКРЕТАР: Десислава Иванова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Антония Тодорова Панделиева
Надежда Николаева Цолова
Петя Маринова Милева

 

14. Секционна избирателна комисия № 321300014, Канада, Торонто - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Маринова Чивчибашиева
СЕКРЕТАР: Иванка Георгиева Иванова-Попова
ЧЛЕНОВЕ: Розмари Константин Де Мео
Николай Георгиев Паскалев
Павлик Пръвчев Костадинов

 

15. Секционна избирателна комисия № 321500015, Кипър, Никозия - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мая Александрова Жилиева
СЕКРЕТАР: Петранка Петкова Батанова
ЧЛЕНОВЕ: Слава Калинова Павлова
Юлия Георгиева Бациева
Веселка Луканова Прокопиева

 

16. Секционна избирателна комисия № 321600016, Корея, Сеул - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Магдалена Илиева Илиева
СЕКРЕТАР: Людмила Атанасова Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Радостина Любомирова Николова
Любомира Танева Пенева
Габриева Мариова Терзийска

 

17. Секционна избирателна комисия № 321700017, Косово, Прищина - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Петров Котецов
СЕКРЕТАР: Светла Боянова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Светослав Христов Костадинов
Ирина Лазарова Младенова
Димитрина Маринова Петрова

 

18. Секционна избирателна комисия № 321800018, Кувейт, Кувейт - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Димитров Димитров
СЕКРЕТАР: Ангел Стефанов Киров
ЧЛЕНОВЕ: Цанка Василева Балъкова
Снежана Стефанова Желязкова
Ани Христова Епитропова

 

19. Секционна избирателна комисия № 321900019, Ливан, Бейрут - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Богомилов Димитров
СЕКРЕТАР: Красимир Йорданов Драгнев
ЧЛЕНОВЕ: Страхил Николаев Кръстанов
Николай Банов Жеков
Теодор Геров Кръстев

 

20. Секционна избирателна комисия № 322000020, Мароко, Рабат - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенчо Христов Пенчев
СЕКРЕТАР: Десислава Сергеева Пантева
ЧЛЕНОВЕ: Евгени Георгиев Васев
Павлина Боянова Манова
Теодор Андрей Шевалей

 

21. Секционна избирателна комисия № 322100021, Молдова, Кишинев - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Христов Богданов
СЕКРЕТАР: Яна Василевна Цветкова-Александряну
ЧЛЕНОВЕ: Александър Иванов Боримечков
Надежда Василевна Кара
Никола Борисов Караиванов

 

22. Секционна избирателна комисия № 322200022, Нидерландия, Хага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янчо Георгиев Янчев
СЕКРЕТАР: Гергана Петрова Ковачева
ЧЛЕНОВЕ: Петър Иванов Панайотов
Иван Диянов Господинов
Светла Людмилова Йосифова

 

23. Секционна избирателна комисия № 322300023, Норвегия, Осло - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Лъчезаров Сусанин
СЕКРЕТАР: Симона Николаева Манолова
ЧЛЕНОВЕ: Илка Цветанова Ценкова-Димитрова
Николай Кънчев Николов
Митко Георгиев Манолов

 

24. Секционна избирателна комисия № 322400024, ОАЕ, Дубай - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариета Бориславова Спасова
СЕКРЕТАР: Розалия Захариева Попова
ЧЛЕНОВЕ: Спаска Георгиева Генчева
Теменужка Димитрова Азманска
Димо Стефанов Вълев

 

25. Секционна избирателна комисия № 322500025, Полша, Варшава - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниел Банов Данов
СЕКРЕТАР: Иван Емилиянов Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Демир Нуриев Алиев
Асен Немиш Ибрям
Нели Борисова Божкова

 

26. Секционна избирателна комисия № 322600026, Португалия, Лисабон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Тодорова Тунева
СЕКРЕТАР: Румяна Юлиянова Давидова
ЧЛЕНОВЕ: Албена Костадинова Борисова
Диана Александрова Христова
Ралица Ангелова Димитрова

 

27. Секционна избирателна комисия № 322700027, Македония, Скопие - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Йорданова Стоева
СЕКРЕТАР: Марияна Димитрова Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Павлинка Бонева Атанасова
Ангел Димитров Банджов
Иван Тихомиров Тихов

 

28. Секционна избирателна комисия № 322800028, Русия, Москва - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Николов Ангелов
СЕКРЕТАР: Цветан Петров Ночев
ЧЛЕНОВЕ: Полина Вескова Рачалова
Василка Петрова Кехайова
Димитър Георгиев Заяков

 

29. Секционна избирателна комисия № 322800029, Русия, Санкт Петербург - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Василев Панайотов
СЕКРЕТАР: Румяна Бориславова Крушовенска-Кърджева
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Дочев Христов
Радостина Стоянова Стоянова
Елена Любенова Брюсова

 

30. Секционна избирателна комисия № 323000030, САЩ, Вашингтон - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Великов Панайотов
СЕКРЕТАР: Деян Ангелов Катрачев
ЧЛЕНОВЕ: Христо Христов Лазаров
Любомира Димитрова Георгиева
Петър Георгиев Крайчев

 

31. Секционна избирателна комисия № 323000031, САЩ, Лос Анжелис - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Живка Кирилова Костова
СЕКРЕТАР: Вера Викторова Шатилова-Мицарова
ЧЛЕНОВЕ: Марин Желязков Димитров
Цветан Христов Бояджиев
Вера Лазарова Анчева

 

32. Секционна избирателна комисия № 323000032, САЩ, Ню Йорк - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстина Иванова Лекова
СЕКРЕТАР: Моника Симеонова Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Илиана Иванова Горова
Маргарита Димитрова Маркова
Даниела Ивайлова Пондева

 

33. Секционна избирателна комисия № 323000033, САЩ, Чикаго - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Цветанов Борисов
СЕКРЕТАР: Живка Тодорова Бубалова-Петрова
ЧЛЕНОВЕ: Калинка Янчева Томова
Добри Христов Карабонев
Боянка Маркова Кунева-Иванова

 

34. Секционна избирателна комисия № 323400034, Турция, Анкара - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Георгиев Карастоянов
СЕКРЕТАР: Хатидже Халимова Рахимова
ЧЛЕНОВЕ: Катя Стоянова Лазарова
Мехмед Халил Рамадан
Севда Томова Огнянова

 

35. Секционна избирателна комисия № 323400035, Турция, Бурса - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Орхан Салимехмед Мустафа
СЕКРЕТАР: Доротея Христова Бобочева
ЧЛЕНОВЕ: Александър Маринов Терзиев
Ерджан Сами Мюмюн
Гюлшен Мехмед Реджеб

 

36. Секционна избирателна комисия № 323600036, Украйна, Киев - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марин Милетиев Бранков
СЕКРЕТАР: Емилия Искренова Пеникова
ЧЛЕНОВЕ: Маринела Георгиева Атанасова
Павел Танев Страхилов
Бойка Младенова Веселинска

 

37. Секционна избирателна комисия № 323700037, ФР Германия, Берлин - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рангел Христов Васев
СЕКРЕТАР: Анелия Асенова Грот
ЧЛЕНОВЕ: Албена Петкова Гетова
Лилия Димитрова Трайкова-Томас
Веселин Веселинов Попов

 

38. Секционна избирателна комисия № 323700038, ФР Германия, Мюнхен - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Йорданова Щерева
СЕКРЕТАР: Снежана Иванова Филипова
ЧЛЕНОВЕ: Даниела Атанасова Атанасова
Росица Любенова Стефанова
Петър Генадиев Георгиев

 

39. Секционна избирателна комисия № 323700039, ФР Германия, Франкфурт на Майн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боян Бориславов Радославов
СЕКРЕТАР: Ивайло Димитров Димитров
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Динкова Иванова
Боян Димитров Юруков
Надежда Георгиева Бюсе

 

40. Секционна избирателна комисия № 324000040, Франция, Париж - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Алина Стефанова Милушева
СЕКРЕТАР: Тодор Христов Тодоров
ЧЛЕНОВЕ: Светла Веселинова Григорова
Мариана Милкова Петрова
Мартина Константинова Андреева

 

41. Секционна избирателна комисия № 324100041, Хърватия, Загреб - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Николаева Крулева
СЕКРЕТАР: Дориана Жак Коен
ЧЛЕНОВЕ: Диана Николаева Гласнова
Ани Иванова Цонева
Калин Василев Лазаров

 

42. Секционна избирателна комисия № 324200042, Чешка република, Прага - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тюркян Акиф Мехмед
СЕКРЕТАР: Ели Стайкова Мандажиева
ЧЛЕНОВЕ: Кремена Димитрова Сханелцова
Еленко Стоянов Начев
Володя Стоянов Гоцев

 

43. Секционна избирателна комисия № 324300043, Швейцария, Берн - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Иванов Тенев
СЕКРЕТАР: Елица Тодорова Пеева
ЧЛЕНОВЕ: Анета Емилова Груйчева-Христова
Татяна Милчева Пенева
Диана Красимирова Гигова-Брун

 

44. Секционна избирателна комисия № 324400044, Швеция, Стокхолм - 5 членове

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Ангелова Костадинова
СЕКРЕТАР: Светла Николова Йотова
ЧЛЕНОВЕ: Татяна Валериева Петрова
Христо Стефанов Тодоров
Галатея Кирилова Коликова

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.01.2013 в 20:16 часа

Всички решения