Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 47-НР/27.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 47-НР
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Видин, област Видин, за националния референдум на 27 януари 2013г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Видин с вх. № НР-101 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Районната избирателна комисия - Видин, както и за председател и зам. председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за   секретар на РИК в област Видин.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Видин, област Видин, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Пенчева Манджукова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Павел Пламенов Петков

 

СЕКРЕТАР:

Владимир Цоков Иванов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Яничка Методиева Любомирова

 

 

Валентина Илиева Петрова

 

 

Десислава Людмилова Конова

 

 

Красимир Димитров Тодоров

 

 

Валентин Петров Ницов

 

 

Пенчо Пламенов Станкулов

 

 

Ирена Петрова Николова

 

 

Тодор Стаменов Вълчев

Людмил Антонов Василев

 

 

Момчил Викторов Станков

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:16 часа

Всички решения