Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 50-НР/27.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 50-НР
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Смолян, област Смолян, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № НР-99 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Смолян, тъй като за мястото на секретар има две предложения - на ПП „ДПС" и на КП „Коалиция за България". Мястото на заместник-председател също е било спорно - между КП „Синята коалиция" и ПП „НДСВ.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Смолян, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любомир Лилянов Сираков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Михайлов Райков

 

СЕКРЕТАР:

Рабие Лютвиева Кьосева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кристиян Николаев Николов

 

 

Ангел Николаев Безергянов

 

 

Василка Димитрова Гатешка

 

 

Юлия Василева Исакова

 

 

Симеон Атанасов Велинов

 

 

Иван Милков Гавазов

 

 

Бойко Младенов Младенов

 

 

Ердинч Садеттин Билен

 

 

Елена Костадинова Илиева

 

 

Александър Кръстев Савов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:19 часа

Всички решения