Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 147-НР/29.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-НР
София, 29.01.2013

ОТНОСНО: обобщаване данните за цялата страна от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 22 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 9-НР от 14 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Обобщава данните за цялата страна от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г., както следва:

 

01.Брой на секционните избирателни комисии 11 655
02.Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи 11 655
03.Брой гласоподаватели според избирателните списъци (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 6 952 183
04.Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 415 183
05.Брой на гласувалите според намерените в урната за гласуване пликове (сумата от числото по т. 3 от протоколите на СИК) 1 405 463
06.Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина (сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК) 648
07.Брой бюлетини, намерени в урната без плик (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 372
08.Брой сгрешени бюлетини (по чл. 201, ал. 2 от ИК) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 3 725
09.Общ брой на действителните бюлетини (сумата от числата по т. 7 и 8 от протоколите на СИК) 1 385 283
10.Брой на действителни бюлетини с отговор „ДА" (сумата на числата по т. 7 от протоколите на СИК) 851 757
11.Брой на действителни бюлетини с отговор „НЕ" (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) 533 526
12.Брой на недействителни бюлетини (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) 19 903

 

Забележка:

Числото по т. 03 от обобщените данни от страната за гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г. представлява сумата от числата от т. 1 от протоколите на СИК, която включва сумата на:

1. всички гласоподаватели, отпечатани в основния избирателен списък при предаването му на СИК;

2. гласоподавателите, вписани в деня на гласуването в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), от които:

- пропуснатите в основния избирателен списък;

- членовете на СИК и охраната на секциите, които са с адрес извън секцията, в която са гласували, и които са отпечатани в основния избирателен списък в секцията по постоянния им адрес при предаването му на СИК;

- гласувалите в дипломатическо или консулско представителство на Република България, които не са подали заявление за гласуване в съответното дипломатическо или консулско представителство и са отпечатани в основния избирателен списък на секцията по постоянния им адрес при предаването му на СИК;

3. Гласоподавателите, вписани в деня на гласуването в националния референдум в допълнителния избирателен списък:

- ученици и студенти, и лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението, които са с адрес извън секцията, в която са гласували, и са отпечатани в основния избирателен списък в секцията по постоянния им адрес преди предаването му в СИК;

- гласуващите с удостоверение за гласуване на друго място.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.01.2013 в 15:45 часа

Всички решения