Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 43-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 43-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Сливен, област Сливен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Сливен с вх. № НР-103 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря на РИК.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за България" и на ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Районна избирателна комисия - Сливен, област Сливен, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Галя Иванова Ченкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиян Петров Каменов

 

СЕКРЕТАР:

Фатме Фикретова Мустафова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Руменова Курдова

 

 

Петя Стоянова Петкова

 

 

Росица Василева Тодорова

 

 

Милена Иванова Мангинова

 

 

Стелли Славова Стефанова

 

 

Борислав Стефанов Павлов

 

 

Стоян Иванов Стоянов

 

 

Севда Хюсеинова Османова

 

 

Християна Йорданова Йорданова

 

 

Анна Григорова Илиева

 

 

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:12 часа

Всички решения