Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 45-НР/27.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 45-НР
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Хасково, област Хасково, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № НР-85 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 22 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на длъжностите „секретар" и „заместник-председател". Има алтернативни предложения от страна на представителите на ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и „Коалиция за България", включително и предложение за длъжността „заместник-председател" от страна на „Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Хасково, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Вълчев Гавазов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

 

СЕКРЕТАР:

Хамдие Тасим Сабри

 

ЧЛЕНОВЕ:

Грозданка Атанасова Христова-Стоянова

 

 

Таня Владкова Димитрова

 

 

Венелин Карев Челебиев

 

 

Николай Григоров Георгиев

 

 

Димитър Атанасов Цветков

 

 

Митко Делчев Христозов

 

 

Севда Емелова Хашимова-Али

 

 

Румен Димчев Гъбов

 

 

Татяна Петкова Ангелова

 

 

Боряна Радкова Делчева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:14 часа

Всички решения