Начало » Решения » Списък с принципни решения

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Списък с принципни решенияДата
ОТНОСНО:
1-НР/09.11.2012 номерацията на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
2-НР/09.11.2012 определяне на деня на насрочване на национален референдум на 27 януари 2013 г.
3-НР/09.11.2012 съобщаване на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
4-НР/09.11.2012 начина на приемане на решения от Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
5-НР/12.11.2012 регистрация на застъпници на алтернативната позиция в ЦИК за участие в националния референдум на 27 януари 2013 г.
6-НР/12.11.2012 утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
7-НР/13.11.2012 приемане на хронограма за национален референдум на 27 януари 2013 г.
8-НР/13.11.2012 назначаване на райони избирателни комисии (РИК) за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
10-НР/14.11.2012 условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в дипломатическите и консулските представителства на Република България; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.
9-НР/14.11.2012 приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.
11-НР/19.11.2012 определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и в дипломатическите и консулските представителства на Република България за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
12-НР/19.11.2012 начина на обявяването на решенията на районните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
14-НР/20.11.2012 протокол-грама за гласуване в дипломатически и консулски представителства на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г.
15-НР/21.11.2012 назначаване на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
16-НР/23.11.2012 определяне на възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
19-НР/25.11.2012 приемане на Задание за участие в конкурс за идея, сценарии, и изработка на 3 (три) броя аудио-визуални произведения (“видеоклипове“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на националния референдум на 27януари 2013 г.
20-НР/26.11.2012 поправка в Приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
51-НР/28.11.2012 утвърждаване на технически образец на бюлетината за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.
53-НР/29.11.2012 утвърждаване на образци на указателни табели и табла за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
54-НР/29.11.2012 условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.
55-НР/30.11.2012 регистрация на районните избирателни комисии и на инициативните комитети като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г.
56-НР/30.11.2012 гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
57-НР/30.11.2012 начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2012 г.
58-НР/03.12.2012 условията и реда за извършване на социологически проучвания в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.
59-НР/03.12.2012 условията и реда за участие на наблюдатели при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
61-НР/04.12.2012 проверка на подписките с имена на гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет като застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г.
62-НР/04.12.2012 приемане на Методически указания за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
65-НР/05.12.2012 единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в националния референдум на 27 януари 2013 г. и начина на тяхната защита
66-НР/05.12.2012 определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение избирателните списъци и останалите книжа и материали при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
67-НР/06.12.2012 определяне на резултатите от конкурс за идея, сценарий и изработка на аудио-визуално произведение („видеоклип“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. по въпроса „Да се развива ли ядрена енергетика в България чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала?“
77-НР/11.12.2012 финансирането на информационно-разяснителна кампания по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г.
78-НР/11.12.2012 условията и реда за провеждане на информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г.
82-НР/13.12.2012 информационно-разяснителна кампания, провежданата по радио- и телевизионните оператори за национален референдум на 27 януари 2013 г.
83-НР/13.12.2012 определяне на работна група за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.
85-НР/14.12.2012 определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
86-НР/14.12.2012 процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР
90-НР/19.12.2012 определяне чрез жребий на реда за представяне на участниците в информационно-разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013 г. в програмите на БНТ и БНР
92-НР/20.12.2012 назначаване, състави и правомощия на СИК в дипломатическите и консулските представителства на Република България при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
93-НР/21.12.2012 одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНТ и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания
94-НР/21.12.2012 одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНР и представители на участниците в информационно-разяснителната кампания
95-НР/27.12.2012 определяне на резултатите от конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от националния референдум на 27 януари 2013 г.
102-НР/04.01.2013 определяне на населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България и в които ще се образуват секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.
103-НР/04.01.2013 опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали от СИК на РИК и общинската администрация и съхранение на книжата и материалите
104-НР/07.01.2013 получаване и обработване на данните от гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България на националния референдум на 27 януари 2013 г.