Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 16-НР/23.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 16-НР
София, 23.11.2012

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии при произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 7, чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 29 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Членовете на районните избирателни комисии получават основно месечно възнаграждение за периода от 28.11.2012 г. до 7 дни след обявяване на резултатите от националния референдум, както следва:

 

Председател:                                   680,00 лева

Заместник-председател:                   610,00 лева

Секретар:                                        610,00 лева

Член:                                               575,00 лева

 

2. Възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.11.2012 в 21:56 часа

Всички решения