Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 19-НР/25.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 19-НР
София, 25.11.2012

ОТНОСНО: приемане на Задание за участие в конкурс за идея, сценарии, и изработка на 3 (три) броя аудио-визуални произведения (“видеоклипове“) с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на националния референдум на 27януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Задание и проект на договор за участие в конкурс за идея, сценарии и изработка на 3 (три) броя аудио-визуални произведения ("видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на националния референдум на 27януари 2013 г.

2. Обявява конкурс за идея, сценарии и изработка на 3 (три) броя аудио-визуални произведения ("видеоклипове") с цел провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите при произвеждането на националния референдум на 27януари 2013 г.

3. Заданието и проектът на договор за участие в конкурса се получават от кандидатите от 27 до 29 ноември 2012 г. включително от 10,00 до 17,00 ч. от канцеларията на ЦИК, пл. "Княз Александър I" № 1, междинен етаж, кабинет 70.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.11.2012 в 09:49 часа

Всички решения