Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 3-НР/09.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3-НР
София, 09.11.2012

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИК относно произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 22 и ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Съобщаването на решенията на Централната избирателна комисия се извършва чрез обявяването им в бюлетина (електронната емисия) на Българската телеграфна агенция и на интернет страницата на комисията. При обявяване на решенията се отбелязват датата и часът на публикуването им.

2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИК започват да текат от второто по ред публикуване.

3. Централната избирателна комисия изпраща на "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.11.2012 в 20:08 часа

Всички решения