Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 102-НР/04.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 102-НР
София, 04.01.2013

ОТНОСНО: определяне на населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България и в които ще се образуват секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл. 26, ал. 1, т. 1 и 40 и чл. 74, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от Изборния кодекс и съгласно писма с вх. № НР-435 от 03.01.2013 г. на Министерството на външните работи и писмо с вх. № НР-381 от 21.12.2012 г. на Министерството на външните работи, ведно с приложените към него писмо от 21.12.2012 г. на министъра на отбраната и докладна записка от 20.12.2012 г. на командващия на Съвместното командване на силите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя населените места в държавите, в които ще се образуват секции за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г. в дипломатически и консулски представителства на Република България, в които има подадени не по-малко от 20 заявления, както следва:

 

Държава

Населено място

Австрия

Виена

Азербайджан

Баку

Аржентина

Буенос Айрес

Белгия

Брюксел

Босна и Херцеговина

Сараево

Великобритания

Лондон

Гърция

Солун

Дания

Копенхаген

Ирландия

Дъблин

Испания

Мадрид

Валенсия

Италия*

Рим

Канада

Отава

Торонто

Кипър

Никозия

Корея

Сеул

Косово

Прищина

Кувейт

Кувейт

Ливан

Бейрут

Мароко

Рабат

Молдова

Кишинев

Нигерия*

Абуджа

Нидерландия

Хага

Норвегия

Осло

ОАЕ

Дубай

Полша*

Варшава

Португалия

Лисабон

Република Македония

Скопие

Русия

Москва

Санкт Петербург

САЩ

Вашингтон

Ню Йорк

Лос Анжелис

Чикаго

Турция

Анкара

Бурса

Украйна

Киев

ФР Германия

Берлин

Фракфурт на Майн

Мюнхен

Франция

Париж

Хърватия

Загреб

Чехия

Прага

Швейцария

Берн

Швеция

Стокхолм

 

 

* В населените места: Рим - Италия, Абуджа - Нигерия, Варшава - Полша, Република България не е получила разрешение от приемащата държава за гласуване на националния референдум на 27 януари 2013 г. В тези населени места секции следва да бъдат разкрити в случай на получаване на съгласие от приемащата държава в срок не по-късно от 8 януари 2013 г.

 

Ръководителите на дипломатически и консулски представителства на Република България определят броя на секциите и указват техните адреси за гласуване в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да уведомят незабавно ЦИК за образуваните избирателни секции и техните адреси в населените места.

Списъците на лицата, заявили желание да гласуват в дипломатическите и консулските представителства на Република България, се съставят от ръководителя на дипломатическото и консулското представителство съобразно Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на ЦИК и се публикуват на интернет страницата на посолството. Министерството на външните работи публикува списъците за всички секции на интернет страницата си.

2. Не определя гр. Кабул, Афганистан, за населено място, в което да бъде разкрита секция за гласуване в посолството на Република България в националния референдум на 27 януари 2013 г., независимо от подадения брой заявления, тъй като с писмо с вх. № НР-381 от 21.12.2012 г. на Министерството на външните работи, ведно с приложените към него писмо от 21.12.2012 г. на министъра на отбраната и докладна записка от 20.12.2012 г. на командващия на Съвместното командване на силите, Централната избирателна комисия е уведомена за висока степен на заплаха за живота, здравето и сигурността на българския контингент в района на гр. Кабул, Афганистан.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.01.2013 в 10:50 часа

Всички решения