Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 20-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 20-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: поправка в Приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ДОПУСКА поправка в Приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на национален референдум, утвърдени с Решение № 6-НР от 12 ноември 2012 г., както следва:

На ред „Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:..." думите „Изборите в изборния район бяха произведени" се заменят с „Националният референдум в изборния район беше произведен".

ІІ. УТВЪРЖДАВА нов образец на Приложение № 48, неразделна част от решението.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 08:30 часа

Всички решения