Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 53-НР/29.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 53-НР
София, 29.11.2012

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 7, ал. 1, изр. първо и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 38 и чл. 73, ал. 2 от Изборния кодекс Централната Избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. При произвеждане на национален референдум се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м2.

 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

2. Информационно табло на РИК

2.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

2.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

3. Информационни табла и табели на СИК

3.1. Всяка СИК съставя информационно табло за произвеждащия се на 27 януари 2013 г. национален референдум и го оформя по начин, показващ предназначението му.

3.2. Информационното табло на СИК е с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина. На него секционната избирателна комисия обявява всички решения на СИК за произвеждане на национален референдум, както и одобрения от ЦИК образец на бюлетината за гласуване.

3.3. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

4. Указателни табели

4.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

4.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

4.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу - административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

4.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението към секцията за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.11.2012 в 19:25 часа

Всички решения