Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 2-НР/09.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2-НР
София, 09.11.2012

ОТНОСНО: определяне на деня на насрочване на национален референдум на 27 януари 2013 г.

На основание чл. 14, ал. 1 от ЗПУГДВМС и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за „ден на насрочване на национален референдум" по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление датата 09.11.2012 г. - деня на обнародване в „Държавен вестник" (бр. 87 от 09.11.2012 г.) на Указ № 385 от 31 октомври 2012 г. на Президента на Република България за определяне датата на национален референдум.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.11.2012 в 20:08 часа

Всички решения