Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 57-НР/30.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 57-НР
София, 30.11.2012

ОТНОСНО: начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2012 г.

На основание чл. 7, ал. 3 - 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3,  чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 3 - 5 и чл. 176, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение на ЦИК № 15-НР от 21 ноември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава методиката, към която районните избирателни комисии са длъжни да се придържат при определяне на състава и ръководството на секционните избирателни комисии.

 

2. Ръководството на секционната избирателна комисия се състои от председател и секретар, които не могат да бъдат от квотата на една и съща партия или коалиция от партии.

 

3. Методиката е описана в приложение, което е неразделна част от това решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.12.2012 в 12:00 часа

Всички решения