Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 46-НР/27.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 46-НР
София, 27.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Габрово, област Габрово, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Габрово с вх. № НР-78 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Габрово, тъй като упълномощените представители на „Коалиция за България" и представителя на ПП „ДПС" претендират за секретарското място.

За зам.-председателското място има предложение от ПП „ГЕРБ" и по време на консултациите от представителя на ПП „ДПС" при условията на евентуалност, ако не бъде избран секретар от тази партия.

В останалата част на консултациите е  постигнато съгласие.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Габрово, област Габрово, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Недева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Силвия Алексиева Москова

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Иванова Баева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Евгения Петрова Попова

 

 

Мирослава Стефанова Колева

 

 

Валентина Иванова Жечева

 

 

Цвета Ангелова Тодорова-Стойчева

 

 

Здравко Христов Кънчев

 

 

Анна Стоянова Цонева

 

 

Фатме Ахмедова Сюлейманова

 

 

Донелия Динева Цонева

 

 

Таня Христова Дамянова

 

 

 

Петя Пенчева Пенева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:15 часа

Всички решения