Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 13-НР/20.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 13-НР
София, 20.11.2012

ОТНОСНО: допълнение на т. 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на Централната избирателна комисия

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Точка 15 от Решение № 10-НР от 14 ноември 2012 г. на ЦИК се допълва, както следва:

„15. Сканирано изображение на саморъчно подписаното заявление може да бъде изпратено в електронна форма на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство в pdf  или tiff-формат."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.11.2012 в 16:51 часа

Всички решения