Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 126-НР/21.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 126-НР
София, 21.01.2013

ОТНОСНО: жалба от Светослав Николов във връзка с твърдения в кампанията за положителен вот на референдума за нова ядрена централа

Постъпила е жалба по електронната поща от Светослав Николов с вх. № НР-588 от 21.01.2013 г. В жалбата се навеждат оплаквания, че в рекламен видеоклип на инициативния комитет, представляван от акад. Стефан Воденичаров, който е излъчен по БНТ на 1 и 18 януари 2013 г., като същият видеоклип може да бъде намерен и на електронна страница с адрес: http://www.vbox7.com/play:9751d0afbd се съдържа информация, която според жалбоподателя е „спекулативна и манипулативна", тъй като соченото твърдение се отнася „до бъдеща и абсолютно несигурна зависимост между развитието на именно ядрената енергетика в страната и наличието на достатъчна електрическа енергия, произведена у нас". Твърди се, че това се отнася „до ядрената енергетика по принцип" и че „кампанията поставя знак за равенство между развитието на ядрената енергетика въобще и построяването на нова ядрена централа".

От Централната избирателна комисия се иска същата да разпореди спиране излъчването на рекламния видеоклип и да задължи организатора на кампанията по „адекватен и недвусмислен начин да разяснят заблудата, в която са въвели виделите по този начин зрители". Моли се също така авторът на сайта с адрес http://referendumbelene.com, да премахне и анкетата „Как ще гласуваш", като се посочват твърдения също и за манипулативни внушения.

Централната избирателна комисия в законоустановения срок се запозна с наведените оплаквания в жалбата, посочения сайт и видеоклипа и установи, че не са налице нарушения, свързани с глава пета, чл. 138 и следващите от Изборния кодекс и Решение № 82-НР от 13.12.2012 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Светослав Николов с вх. № НР-588 от 21.01.2013 г. на ЦИК като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.01.2013 в 20:24 часа

Всички решения