Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 136-НР/25.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 136-НР
София, 25.01.2013

ОТНОСНО: жалба на Борис Йорданов Кирилов срещу решение № 14 НР от 18.12.2012 г. на РИК № 26 – Софийска област

Постъпило е писмо с вх. № НР-725 от 25.01.2013 г. от РИК № 26 -Софийска област, с което ни изпращат по компетентност жалбата на Борис Йорданов Кирилов срещу решение № НР-14 от 18 декември 2012 г. на РИК № 26 - Софийска област, относно назначаването на член на секционна избирателна комисия № 262000007 в община Ихтиман, Софийска област. Към писмото са приложени решение № НР-46 от 19 януари 2013 г. на РИК № 26 Софийска област, жалба вх. № 220 от 18 януари 2013 г. от Борис Йорданов Кирилов, копие от решение № НР-14 от 18 декември 2012 г. на РИК № 26 - Софийска област, с отбелязване върху него, че е обявено на 18 декември 2012 г.

Обжалваното решение е постановено на 18 декември 2012 г. и на същата дата е обявено от РИК № 26 Софийска област. Жалбата е подадена едва на 18 януари 2013 г. - след изтичане на тридневния срок за обжалване на решенията на РИК.

Предвид изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена.

На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Борислав Йорданов Кирилов срещу решение № НР-14 от 18 декември 2012 г. на РИК № 26 - Софийска област.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.01.2013 в 21:20 часа

Всички решения