Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 36-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 36-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пловдив-окръг, област Пловдив, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № НР-76 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г., като допълнително по преписката е постъпило писмо с вх. № НР-97 от 22.11.2012 г. от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов в качеството им на представляващи „Синята коалиция", с което потвърждават действията представителя им при проведените консултации.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Пловдив-окръг, тъй като за мястото на секретар има три предложения - на „Коалиция за България", на ПП „ДПС" и на ПП „АТАКА", както и не е направено предложение за заместник-председател на комисията.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Пловдив-окръг, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Цвяткова Тодорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светозар Колев Славчев

 

СЕКРЕТАР:

Айтен Сали Салим

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ема Йорданова Дочкова

 

 

Петър Георгиев Касабов

 

 

Диана Илиева Дишлиева

 

 

Красимир Георгиев Михайлов

 

 

Нели Симеонова Пеева

 

 

Теньо Николов Манолов

 

 

Красимира Михайлова Кънева

 

 

Ганчо Кръстев Толев

 

 

Ваня Костадинова Костадинова

 

 

Елена Крумова Сиракова

 

 

Зафер Джемил Моллаюмер

 

 

Семиха Юсеин Яшар

 

 

Константин Атанасов Костадинов

 

 

Ирина Христева Милева

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:05 часа

Всички решения