Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 149-НР/30.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 149-НР
София, 30.01.2013

ОТНОСНО:  жалба от Румен Йорданов Петков – пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров – председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № НР-753 от 29.01.2013 г. от Румен Йорданов Петков - пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров - председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г. Жалбоподателят сигнализира за нарушение, свързано с провеждане на агитация в деня на произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г., като твърди, че в 18,30 ч. Бойко Методиев Борисов „пристигнал в СИК № 3 - район „Банкя", Столична община, влязъл в помещението на секционната комисия и гласувал. След това направил изявление, което представлява агитация в полза на единия от двата възможни отговора, като изявлението било излъчено по редица национални електронни медии, които направили преки включвания от мястото преди края на изборния ден". С оглед на направените в жалбата изявления същата следва да бъде разглеждана като сигнал за нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК.
Към жалбата е приложена разпечатка от интервю на Бойко Борисов - министър-председател на Република България, пред журналисти в Банкя, което е публикувано от Агенция „Фокус" на електронната й страница на 27 януари 2013 г. в 18,58 ч. В жалбата липсва конкретизация на електронните медии и часът на излъчване на интервюто, както и не се сочат или представят доказателства за това.
След преглед на интервюто от приложената разпечатка от страницата на Агенция „Фокус" Централната избирателна комисия установи, че в изявленията на Бойко Методиев Борисов не се съдържа агитация в полза на един от двата отговора по въпроса на националния референдум на 27 януари 2013 г. Отговорите на конкретно зададените в интервюто въпроси от страна на Бойко Методиев Борисов касаят дейността му като министър-председател, но от тях не може да бъде изведен категоричен и недвусмислен призив към гражданите да гласуват в полза на един от двата отговора по въпроса на националния референдум.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 133 и чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВИ нарушение по чл. 133, ал. 5 от ИК по жалба с вх. № НР-753 от 29.01.2013 г. от Румен Йорданов Петков - пълномощник на Стефан Борисов Воденичаров - председател на инициативния комитет, инициирал националния референдум на 27 януари 2013 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.01.2013 в 19:37 часа

Всички решения