Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 131-НР/23.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 131-НР
София, 23.01.2013

ОТНОСНО: промени и поправки на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от МВнР вх. № НР-679 от 23.01.2013 г. за промяна и поправки на технически грешки в назначените с Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК състави на СИК в населените места, в които се намират дипломатически и консулски представителства на Република България, както следва:

- бащиното име на назначения за член на СИК в секция № 320400004, Белгия, Брюксел, Руслан Василев Стоянов, ЕГН ..., е изписано грешно „Вадилев" вместо „Василев";

- собственото име на назначената за член на СИК в секция № 322800028, Русия, Москва, Поля Вескова Рачалова, ЕГН ..., е изписано грешно „Полина" вместо „Поля".

Предлага се на мястото на Юлия Георгиева Бациева - член на СИК в секция № 321500015, Кипър, Никозия, да бъде назначена Росица Алексиева Алексиева-Михова.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. Допуска поправка на технически грешки в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК, както следва:

- бащиното име на назначения за член на СИК в секция № 320400004, Белгия, Брюксел, Руслан Василев Стоянов, ЕГН ..., вместо „Вадилев" да се чете „Василев";

- собственото име на назначената за член на СИК в секция № 322800028, Русия, Москва, Поля Вескова Рачалова, ЕГН ..., вместо „Полина" да се чете „Поля"

ІІ. ОСВОБОЖДАВА назначената с Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК Юлия Георгиева Бациева, ЕГН ..., като член на СИК № 321500015, Кипър, Никозия.

ІІІ. НАЗНАЧАВА Росица Алексиева Алексиева-Михова, ЕГН ..., за член на СИК № 321500015, Кипър, Никозия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.01.2013 в 19:11 часа

Всички решения