Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 112-НР/16.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 112-НР
София, 16.01.2013

ОТНОСНО: разрешаване на „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД да извърши социологическо проучване по метода „Еxit Poll“ на гласовете на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № НР-534 от 16.01.2013 г., подписано от Станислав Стоянов - управител на „АЛФА РИСЪРЧ" ООД, за издаване на разрешение за извършване на социологическо проучване по метода „Еxit Poll" на гласовете от националния референдум на 27 януари 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние № 20130108100944 от 08.01.2013 г., издадено от Агенцията по вписванията; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в деня на референдума в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 137, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 58-НР от 03.12.2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на „АЛФА РИСЪРЧ" ООД да извърши социологическо проучване по метода „Еxit Poll" на гласовете от националния референдум на 27 януари 2013 г.

До 22 януари 2013 г. включително „АЛФА РИСЪРЧ" ООД да представи в ЦИК списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции и списък с номерата на секциите за цялата страна, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 24 януари 2013 г. включително „АЛФА РИСЪРЧ" ООД да представи в РИК списък с номерата на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен и подпечатан с печат на ЦИК списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции на територията на РИК; образец от отличителния знак на анкетьорите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.01.2013 в 21:50 часа

Всички решения