Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 21-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 21-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Разград, област Разград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Разград с вх. № НР-79 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на председателя на Районната избирателна комисия - Разград. За тази длъжност са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ" и от  „Коалиция за България".

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особени мнения от представителя на ПП „ГЕРБ" и от „Коалиция за България". Към протокола са приложени особените мнения.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Разград, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Маринов Попов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катинка Петкова Матеева

 

СЕКРЕТАР:

Хафизе Фахрединова Издаетова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Радка Радева Башакова

 

 

Юлиян Йорданов Стойчев

 

 

Красимир Атанасов Атанасов

 

 

Михаил Парашкевов Тодоров

 

 

Боряна Красимирова Балканска

 

 

Деяна Варчева Цанкова

 

 

Елин Асенов Харизанов

 

 

Русанка Димитрова Неделчева

 

 

Жоро Михайлов Чобанов

 

 

Венцеслав Николаев Кочанов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:50 часа

Всички решения