Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 30-НР/07.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 30-НР
София, 07.01.2013

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Ямбол, област Ямбол, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ямбол с вх. № НР-67 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 19 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Ямбол, тъй като за мястото на секретар има две предложения - на ПП „ДПС" и на ПП „АТАКА". Няма постъпили възражения. Протоколът е подписан от участващите в консултациите без представителя на ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Жени Ангелова Кайали

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

 

СЕКРЕТАР:

Кръстьо Панайотов Петров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Анета Георгиева Петрова

 

 

Ани Стефанова Канева

 

 

Марина Петрова Ангелова

 

 

Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

 

 

Драгомир Минков Димитров

 

 

Донка Христова Желева

 

 

Ахмед Неджадов Мехмедов

 

 

Юсеин Хасан Ахмед

 

 

Анелия Неделчева Димитрова

 

 

Нели Кръстева Стоянова

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.01.2013 в 11:19 часа

Всички решения