Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 17-НР/23.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 17-НР
София, 23.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Плевен, област Плевен, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Плевен с вх. № НР-88 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително 2 броя протоколи за проведени консултации на 20 и 21 ноември 2012 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия - Плевен.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Плевен, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евгения Вескова Миланова-Аршинкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Василка Николова Митева

 

СЕКРЕТАР:

Кръстьо Христов Крачунов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ярослав Николов Димитров

 

 

Емил Николов Абрашев

 

 

Анатолий Емануилов Манолов

 

 

Силвия Александрова Александрова

 

 

Христина Пламенова Шестакова

 

 

Ваня Илиева Костова

 

 

Евгения Върбанова Станева

 

 

Маргарита Лазарова Николова

 

 

Юлия Генова Петровска

 

 

Миглена Илиянова Илиева - Димитрова

 

 

Ростислава Албертова Димитрова

 

 

Николинка Крумова Добрева

 

 

Христо Димитров Каленов

 

 

Ралица Георгиева Вълкова

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.11.2012 в 21:56 часа

Всички решения