Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 44-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 44-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Кюстендил, област Кюстендил, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Кюстендил с вх. № НР-87 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на заместник-председателя и секретаря на РИК.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Кюстендил, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангел Василев Байрактарски

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миленка Цекова Стоянова

 

СЕКРЕТАР:

Мая Йорданова Шишкова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Михаела Ясенова Крумова

 

 

Красимир Любомиров Петров

 

 

Георги Любомиров Друмохарски

 

 

Десислава Светлозарова Стойнева

 

 

Ваня Николова Бельова

 

 

Симеонка Асенова Манова

 

 

Теменужка Георгиева Михайлова

 

 

Грети Йосиф Алексова

 

 

Иван Порфиров Мишков

 

 

Любомир Евгениев Иванов

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:13 часа

Всички решения