Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 132-НР/24.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 132-НР
София, 24.01.2013

ОТНОСНО:  промяна в състава на Районна избирателна комисия – Благоевград, област Благоевград, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение от областния координатор на политическа партия „ГЕРБ" - Благоевград, заведено с вх. № НР-663 от 23.01.2013 г. в ЦИК, с искане за промяна в състава на РИК - Благоевград. Предлага се освобождаването на Мая Януш Драгиева като член на РИК - Благоевград, и назначаване на Мартин Йорданов Лалев за член.
В преписката по назначаване на състава на РИК - Благоевград, се намират декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК на Мартин Йорданов Лалев, копие от дипломата за завършено висше образование, както и пълномощно на областния координатор на ПП „ГЕРБ" - Благоевград.
На 24 януари 2013 г. е постъпило заявление с вх. № НР-694 от 24.01.2013 г. от Мая Януш Драгиева с искане за освобождаването й като член на РИК - Благоевград.
Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Благоевград, Мая Януш Драгиева, ЕГН..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК - Благоевград, Мартин Йорданов Лалев, ЕГН... .
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 24.01.2013 в 17:51 часа

Всички решения