Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 68-НР/07.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 68-НР
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия № 16 – Пловдив-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е уведомление с вх. № НР-188 от 06.12.2012 г. от Искра Динкова Варсанова, с което моли да й бъдат прекратени предсрочно пълномощията, тъй като е възпрепятствана да изпълнява задълженията си като член на РИК.

В преписката, изпратена от областния управител на област Пловдив до ЦИК, вх. № НР-75/22.11.2011 г., има предложение от „Синята коалиция" за гр. Пловдив за резервен член на РИК Ивайло Спасов Спасов, към което са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 16 - Пловдив-град, Искра Динкова Варсанова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 16 - Пловдив-град, Ивайло Спасов Спасов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 в 20:52 часа

Всички решения