Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 128-НР/22.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 128-НР
София, 22.01.2013

ОТНОСНО: искане за регистрация на международен наблюдател при произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НР-615 от 22.01.2013 г. на ЦИК, подписано от Иван Сираков - постоянен секретар на МВнР, с искане да бъде регистриран като международен наблюдател представител на германската неправителствена организация „Democracy International" за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 26, ал. 1, т. 26, § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 59-НР от 3 декември 2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международен наблюдател на националния референдум на 27 януари 2013 г. Клаус Алфред Хофман.

На наблюдателя да му се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.01.2013 в 23:31 часа

Всички решения