Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 24-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 24-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Стара Загора, област Стара Загора, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Стара Загора с вх. № НР-69 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на мястото за секретар на Районната избирателна комисия - Стара Загора, тъй като упълномощените представители на „Коалиция за България" и на политическа партия „Движение за права и свободи" имат предложения техни представители да бъдат секретари на комисията.

Представителят на ПП „Движение за права и свободи" е подписал протокола с „особено мнение".

В останалата част е постигнато споразумение.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Стара Загора, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таньо Брайков Танев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислава Атанасова Кънева

 

СЕКРЕТАР:

Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Румен Желев Манчев

 

 

Илка Иванова Петкова

 

 

Денчо Иванов Денев

 

 

Селма Алиева Ходжева

 

 

Жеко Бончев Тодоров

 

 

Междну Бехчет Халид

 

 

Илиян Христов Петков

 

 

Теодора Иванова Крумова

 

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

 

 

Зорница Светославова Петрова

 

 

Ивона Даниелова Петрова

 

 

Радостин Радославов Танев

 

 

Тонка Иванова Тачева

 

 

Ваня Николова Бухчева

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:53 часа

Всички решения