Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 60-НР/03.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 60-НР
София, 03.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия № 24 – София-град, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е предложение с вх. № НР-176 от 03.12.2012 г. от ПП „ГЕРБ", представлявана от Евгения Бисерова Алексиева, за промяна в състава  на РИК № 24 - София-град. Предлага се на мястото на Лидия Александрова Делирадева - член на РИК, да бъде назначена Снежана Петрова Керезова. Към предложението са приложени: молба за освобождаване като член на РИК на Лидия Александрова Делирадева; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от личната карта на Снежана Петрова Керезова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК № 24 - София-град, Лидия Александрова Делирадева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК № 24 - София-град, Снежана Петрова Керезова, ЕГН ....

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.12.2012 в 22:52 часа

Всички решения