Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 64-НР/04.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 64-НР
София, 04.12.2012

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г. на ЦИК

Постъпило е писмо от Районна избирателна комисия № 25 - София-град, вх. № НР-180/04.12.2012 г., че при извършена проверка в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г. се констатира, че е допусната техническа грешка, изразяваща се в разместване на бащиното и фамилното име, като вместо изписаното „Ивайло Василев Веселинов" да се счита „Ивайло Веселинов Василев".

Името на члена на РИК Кристиян Кристиянов Каршалъков да се чете „Кристиан Кристианов Каршалъков".

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 34-НР от 26 ноември 2012 г., като името на члена на РИК под № 8 да се чете „Ивайло Веселинов Василев" и името на члена на РИК под № 13 да се чете „Кристиан Кристианов Каршалъков".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.12.2012 в 22:51 часа

Всички решения