Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 138-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 138-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО: промяна в Решение № 114-НР от 16 януари 2013 г. на ЦИК

Постъпили са писма от МВнР с  вх. № НР-737 от 27.01.2013 г. за промяна в СИК № 320600006 - Лондон, Великобритания, и вх. № НР-738 от 27.01.2013 г. за промяна в СИК 323700037 - Берлин, Германия.

Предлага се на мястото на Стоян Светославов Славчев - член на СИК в секция № 320600006 - Лондон, Великобритания, да бъде назначена Боряна Илиева Стойнова.

Предлага се на мястото на Лилия Димитрова Трайкова-Томас - член на № СИК № 323700037 - Берлин, Германия, да бъде назначен Илко Пламенов Анастасов.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА Стоян Светославов Славчев, ЕГН ..., като член на СИК № 320600006 - Лондон, Великобритания.

НАЗНАЧАВА Боряна Илиева Стойнова, ЕГН ..., за член на СИК № 320600006 - Лондон, Великобритания.

ОСВОБОЖДАВА Лилия Димитрова Трайкова-Томас, ЕГН ..., като член на СИК № 323700037 - Берлин, Германия.

НАЗНАЧАВА Илко Пламенов Анастасов, ЕГН ..., за член на СИК № 323700037 - Берлин, Германия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2013 в 08:56 часа

Всички решения