Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 23-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 23-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Силистра, област Силистра, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Силистра с вх. № НР-71 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на ръководните длъжности на Районната избирателна комисия - Силистра. За председател са постъпили предложения от ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България". За секретар са постъпили предложения от ПП „ДПС" и ПП „АТАКА".

Протоколът от проведените консултации на 20.11.2012 г. е подписан с особено мнение от представителя на ПП „ДПС", от представителите на „Коалиция за България", като приложеното особено мнение е подписано от  Вяра Йорданова в качеството й на председател на Областния съвет на БСП, а не като представляващ „Коалиция за България" в проведените консултации.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на  Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Силистра, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Красимирова Червенкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Генов Петров

 

СЕКРЕТАР:

Ванушка Василева Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Васил Стоянов Узунов

 

 

Теодора Павлова Тодорова

 

 

Иванка Донева Милушева

 

 

Грета Миленова Димова

 

 

Ивелина Николова Петрова

 

 

Боян Петров Димов

 

 

Алтан Джевдетов Чаушев

 

 

Пепа Денева Георгиева

 

 

Димо Михалев Димов

 

 

Желяна Димитрова Донева

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:52 часа

Всички решения