Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 26-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 26-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Варна, област Варна, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Варна с вх. № НР-104 от 23 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на позициите за председател и за секретар.

Протоколът от преговорите при областния управител е подписан с особено мнение от представителите на „Коалиция за България" и ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Георгиев Няголов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илиян Иванов Карагьозов

 

СЕКРЕТАР:

Алисе Османова Хасанова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Теодора Стефанова Димитрова

 

 

Десислава Марчева Бонева

 

 

Лора Иванова Гоцева

 

 

Йорданка Цвяткова Ганчева

 

 

Кристиян Веселинов Богоев

 

 

Калин Светославов Калевски

 

 

Станислав Божидаров Сотиров

 

 

Костадин Борисов Бандутов

 

 

Владимир Денчев Калудов

 

 

Мария Тодорова Тодорова

 

 

Ариф Ахмед Салим

 

 

Орхан Мехмед Мехмед

 

 

Веселин Димчев Райчев

 

 

Жейни Кънчева Даскалова

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:55 часа

Всички решения