Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 139-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 139-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО:  жалба на Калоян Драгомиров Паргов срещу решение № 46 НР от 25.01.2013 г. на РИК № 23 – София-град

Постъпила е жалба с вх. № НР-739 от 26.01.2013 г. от Калоян Димитров Паргов - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу решение № 46-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 23 - София-град.
В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, неоснователно и неправилно и се иска да бъде отменено.
С решение № 46-НР от 25.01.2013 г. РИК № 23 - София-град, е приела, че на основание чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс наблюдателите и упълномощените представители на инициативните комитети могат да присъстват само на заседанията на комисията.
Според жалбоподателя решението е взето извън компетентност и при неправилно тълкуване на разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс. Цитираната разпоредба урежда едно от правомощията на наблюдателите и упълномощените представители по време на избори и същата не може да се тълкува стеснително с оглед общите правомощия на тези категории участници в изборния процес. Жалбоподателят твърди, че РИК е участник в изборния процес и нейната дейност следва да се извършва прозрачно и законосъобразно, гаранции за което могат да бъдат независимите наблюдатели и упълномощените представители на инициативни комитети. Иска се да бъде отменено решение № 46-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 23 - София-град и Централната избирателна комисия да приеме решение, с което да се осигури и гарантира присъствието на независимите наблюдатели и упълномощените представители на инициативните комитети в седалището на РИК в деня на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Жалбата е постъпила в законоустановения срок, но разгледана по същество е неоснователна. Разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от Изборния кодекс изрично регламентира кръга от лицата, които могат да присъстват на заседанията на РИК, както и техните правомощия. В Методическите указания на Централната избирателна комисия подробно са описани правата и задълженията на наблюдателите и представителите на инициативните комитети. С аргумент за обратното от разпоредбата на чл. 20, ал. 7 от ИК следва изводът, че посоченият в същата разпоредба кръг от лица може да присъства единствено и само на заседания на районната избирателна комисия, но не и през периода, през който се осъществява другата дейност на РИК, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.
На основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Калоян Димитров Паргов - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г., срещу решение № 46-НР от 25.01.2013 г. на РИК № 23 - София-град, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:


Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2013 в 10:22 часа

Всички решения