Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 29-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 29-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № НР-82 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Районната избирателна комисия в област Пазарджик, както и за председател и зам. председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за   секретар на РИК в област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Димитрова Герова-Тодорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанас Георгиев Павлов

 

СЕКРЕТАР:

Али Ахмедов Чешмеджиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Йордан Кирилов Кожухаров

 

 

Георги Лазаров Добрев

 

 

Мирослав Христов Миков

 

 

Атанас Иванов Качаков

 

 

Кръстьо Йорданов Костадинов

 

 

Малина Георгиева Консулова-Златева

 

 

Цанко Кирилов Бангьозов

 

 

Лъчезар Николаев Минев

 

 

Марин Христов Янков

Елена Кръстева Попова

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 22:58 часа

Всички решения