Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 143-НР/27.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 143-НР
София, 27.01.2013

ОТНОСНО: жалба от Рая Петкова, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г.

С вх. № 25 от 27.01.2013 г. по имейла в ЦИК е постъпила жалба от Рая Петкова - упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум. Към жалбата е приложено сканирано пълномощно на Рая Петкова. В жалбата се твърди, че в информационния бюлетин в 12,00 ч. на Българското национално радио кореспондентът на БНР е обявил, че избирателната активност във област Варна била 1,68%, a по данни на РИК към посочения  час активността е била 7,36%. Твърди, че представянето на неактуални данни е форма на манипулация и грубо нарушение на Изборния кодекс и етичния кодекс на БНР. Моли ЦИК да вземе отношение по жалбата и да сезира СЕМ за налагане на санкция на БНР.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Централната избирателна комисия обявява избирателната активност по данни на РИК към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. Поради необходимото време за събиране от РИК, получаване в ЦИК и обработване на данните за избирателната активност те се обявяват известно време след посочените часове. Поради това кореспондентът на БНР в област Варна в информационния бюлетин в 12,00 ч. не би могъл да обяви данните към 13,00 ч., доколкото те не са били налични, нито данни към 12,00 ч., защото такива не се събират от РИК. Единствената възможност е да се обявят данните към 10,00 ч., които коректно са посочени като 1,68%.

Предвид гореизложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 25 от 27.01.2013 г., подадена от Рая Петкова, упълномощен представител на инициативния комитет на граждани, инициирали националния референдум на 27 януари 2013 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 27.01.2013 в 19:43 часа

Всички решения