Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 98-НР/28.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 98-НР
София, 28.12.2012

ОТНОСНО: жалба от Мария Иванова – упълномощен представител на „Коалиция за България”, срещу решение № 11-НР от 18.12.2012 г. на РИК – Ямбол, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Стралджа, област Ямбол

Производството е по реда на чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Образувано е по жалба на Мария Иванова - упълномощен представител на „Коалиция за България", против решение № 11-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, с което са назначени СИК и ПСИК - община Стралджа, област Ямбол.

По същество жалбоподателката счита, че РИК - Ямбол, не е спазила квотния принцип и „Коалиция за България" е трябвало да получи 6, вместо 3 председателски места. Иска се отмяна на решението и спазване на квотния принцип за назначаване на ръководството на СИК.

Жалбата, ведно с административната преписка по приемането на обжалваното решение, е изпратена от РИК - Ямбол, на ЦИК и е заведена с вх. № НР-386/27.12.2012 г. Районната избирателна комисия не е взела становище по жалбата.

Централната избирателна комисия, като прецени събраните доказателства, намира за установена от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок по чл. 29, ал. 3 от ИК и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Решението на РИК - Ямбол, е постановено  на основание чл. 29, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 34, ал. 10 от ИК при условията на непостигнато съгласие при проведените консултации за назначаване на СИК, на законно заседание и при наличие на изискуемия по чл. 20, ал. 1 и 2 от ИК кворум и мнозинство.

При назначаването на ръководството и членовете на СИК/ПСИК в община Стралджа, област Ямбол, РИК - Ямбол не е допуснала нарушение на административно-процесуалните правила и е приложила правилно съответните разпоредби на ИК и Решение № 15-НР от 21 ноември 2012 г. на ЦИК.

На своето заседание от 18 декември 2012 г. РИК - Ямбол е взела предвид писмо с изх. № АПО-2154/15.12.2012 г. на кмета на община Стралджа, от което е видно, че на проведените консултации не се е стигнало до съгласие за назначаването на СИК и ПСИК. На основание чл. 34, ал. 5 от ИК кметът е изпратил на РИК предложенията на участниците в консултациите заедно с останалите изискуеми от закона и Решение № 15-НР/21.11.2012 г. на ЦИК документи  за постановяване на решение по чл. 34, ал. 10 от ИК.

Районната избирателна комисия - Ямбол е спазила съотношението между партиите и коалиция от партии представени в ЦИК, посочено в т. 15 от горецитираното решение на ЦИК, като при определяне на ръководството на СИК/ПСИК в състав от общо 60 членове, разпределени в 30 СИК/ПСИК в община Стралджа, ПП „ГЕРБ" е получила 29 места, съответстващи на 49%, „Коалиция за България" е получила 12 места, съответстващи на 19,6%, ПП „ДПС" е получила 9 места, съответстващи на 14,7%, ПП „АТАКА" е получила 6 места, съответстващи на 9,8% и „Синята коалиция" е получила 3 места, съответстващи на 4,9%. ПП „НДСВ" е получила 1 място. Действително при определяне на ръководството на секция № 312200001 „Коалиция за България" е направила предложение за председател и един член, а е получила секретар и 1 член, в секции № 312200006 и № 312200015 е направила предложение за председател, а е получила секретар, но предвид липсата на съгласие РИК - Ямбол е действала в условията на оперативна самостоятелност и е взела решение по целесъобразност, като и в двете въпросни секции „Коалиция за България" е получила място в ръководството на СИК. В останалите 28 секции РИК - Ямбол се е съобразила изцяло с предложенията за членове и ръководство на СИК/ПСИК в община Стралджа направени от „Коалиция за България". Не са допуснати и нарушения на чл. 15, т. 3 от ИК.

Предвид изложеното и на основание § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мария Толева Иванова против решение № 11-НР от 18.12.2012 г. на РИК - Ямбол, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Стралджа.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.12.2012 в 17:22 часа

Всички решения