Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 35-НР/26.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 35-НР
София, 26.11.2012

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия № 26 – Софийска област, за националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област с вх. № НР-83 от 22 ноември 2012 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 21 ноември 2012 г.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Районната избирателна комисия № 26 - Софийска област, тъй като за всички ръководни позиции има по няколко предложения, както следва: за председателското място претендират ПП „ГЕРБ" и „Коалиция за България"; за зам.-председателското място претендират ПП „ДПС" и ПП „АТАКА"; за мястото на секретар има две предложения - на „Коалиция за България" и на ПП „АТАКА".

Предвид изложеното и на основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 27, ал. 5 и 10 и чл. 28 от Изборния кодекс и Решение № 8-НР от 13 ноември 2012 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия - Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Миглена Богомилова Янакиева-Белчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Андреева Андреева

 

СЕКРЕТАР:

Марио Розалинов Пунчев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Захаринка Иванова Истаткова

 

 

Тодор Георгиев Кайров

 

 

Димитър Тодоров Димитров

 

 

Стилиян Кирилов Димитров

 

 

Силвия Павлова Павлова-Боева

 

 

Лазарина Василева Бонева

 

 

Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

 

 

Йонета Николаева Ничева

 

 

Велислав Димитров Йотов

 

 

Силвия Пламенова Чаворина

 

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 28 ноември 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.11.2012 в 23:04 часа

Всички решения