Начало » Решения » Решение

Решения

Решение № 153-НР / 12.03.2013

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ във връзка с отпечатване на Бюлетина с резултатите от гласуването в националния референдум на 27 януари 2013 г.

Решение № 152-НР / 06.02.2013

ОТНОСНО: сигнал от Борис Тодоров за агитация, осъществена в предаването „Денят с Георги Любенов“, излъчено по БНТ

Решение № 151-НР / 04.02.2013

ОТНОСНО: постъпил сигнал от Вяра Петлешкова относно предаването „Отговорът за АЕЦ“, излъчено по Нова телевизия на 27 януари 2013 г.

всички решения

Полезно

Решение № 127-НР/22.01.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 127-НР
София, 22.01.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия - Шумен, област Шумен, за националния референдум на 27 януари 2013 г

Постъпило е предложение с вх. № НР-607 от 21.01.2013 г. от Нуридин Исмаил, председател на ОбС на ДПС - Шумен, за освобождаване на Метин Хилмиев Джамбазов като секретар на РИК - Шумен, по здравословни причини и назначаване за секретар на РИК на Дениз Айнур Джелял, досегашен член, и на мястото на Дениз Айнур Джелял за член на РИК да бъде назначен Бирол Ибрахим Адил.

Към предложението са приложени: заявление от Метин Хилмиев Джамбазов за освобождаването му като секретар на РИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Бирол Ибрахим Адил и заявление за съгласие да бъде назначен за член на РИК - Шумен. Към преписката се намират копие от дипломата за завършено висше образование на Бирол Ибрахим Адил и пълномощно на Нуридин Исмаил.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК - Шумен, Метин Хилмиев Джамбазов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на РИК - Шумен, Дениз Айнур Джелял, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК - Шумен, Бирол Ибрахим Адил, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.01.2013 в 23:30 часа

Всички решения